Uchwała nr 106/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 106/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 września 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3 i 4 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje w skład Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości ‒ Adwokatura dla przyszłości” działającego w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej:

adwokata Mariusza Godlewskiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.