Uchwała nr 107/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 107/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 września 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje
w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej Zespół ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej” w składzie:

adwokat Grzegorz Cieśniarski – przewodniczący,

adwokata Mariusza Hassa,

adwokat Patrycję Nieszporek,

adwokat Magdalenę Grabarczyk.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.