Uchwała nr 110/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 110/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 września 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie:

  1. adw. Przemysław Rosati – Prezes NRA,
  2. adw. Bartosz Tiutiunik – Wiceprezes NRA,
  3. adw. Bartosz Grohman – Sekretarz NRA,
  4. adw. Jarosław Szczepaniak – Zastępca Sekretarza NRA,
  5. adw. Katarzyna Bilewska – Członek Prezydium NRA,

składa serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla Kolegi adw. Edwarda Rzepki za zdobycie tytułu Mistrza Mowy Polskiej w finale ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Mowy Polskiej i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, który odbył się 20 września 2021 r.
w Kielcach.

Nagroda ta jest najwyższym i jak najbardziej zasłużonym wyróżnieniem dla adw. Edwarda Rzepki, potwierdzeniem znanych powszechnie w środowisku prawniczym Jego talentów oratorskich. Jest również powodem do dumy dla całego środowiska adwokackiego. Język polski tak w mowie, jak i w piśmie jest podstawowym narzędziem pracy adwokata. Dbałość o jego jakość i poziom jest obowiązkiem każdego adwokata i aplikanta, a Kolega adw. Edward Rzepka jest w tym zakresie wzorem do naśladowania.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.