Uchwała nr 114/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 114/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 października 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rekomenduje oraz popiera kandydaturę adwokata prof. dr hab. Jacka Barcika jako polskiego kandydata na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.