Uchwała nr 115/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 115/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 października 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, zmienia uchwałę nr 107/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 września 2021 r. w ten sposób, że powierza przewodniczenie powołanemu w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej Zespołowi ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat Magdalenie Grabarczyk w miejsce adwokata Grzegorza Cieśniarskiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.