Uchwała nr 27/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 27/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 października 2021 roku

 

 

Naczelna Rada Adwokacka wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 1607), którego pierwsze czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu RP zaplanowanym na dzień 28 października 2021 r.

 

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązania prawne w sposób oczywisty pozostają w sprzeczności z gwarantowanymi w Konstytucji RP wolnościami: wyrażania poglądów oraz zgromadzeń, które stanowią fundamenty funkcjonowania demokratycznych społeczeństw. Obie te wolności odgrywają także szczególną rolę w realizacji praw mniejszości do pełnego i równoprawnego udziału w życiu politycznym i społecznym. Ograniczenie prawa do  organizowania zgromadzeń i manifestowania swoich poglądów, narusza gwarantowane w art. 32 Konstytucji RP prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz zagwarantowaną w art. 57 Konstytucji RP wolność organizowania zgromadzeń.

 

 

                                                                                  

                                                                           Prezes

                                                                      Naczelnej Rady Adwokackiej

                                                                     Przemysław Rosati

                                                                  Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.