Uchwała nr 32/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 32/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 listopada 2021 r.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), pkt 11.2 i 11.3 Uchwały IX Krajowego Zjazdu Adwokatury (Warszawa,
23-25 listopada 2007 r.) oraz pkt 6 uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia:

 

§ 1

 

Uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika 1 i załącznika 2 do uchwały nr 10/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 maja 2021 r. i nadaje im się nowe brzmienie o treści jak
w załącznikach do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.11.2021 roku do 31.12.2021 roku w zakresie dotyczącym diet wykazanych w załączniku nr 1 oraz w zakresie diet wykazanych w załączniku nr 2 w pozycjach od 1 do 15, a w pozostałych pozycjach do 31.12 2021 roku, a na okres powołania do pełnienia powierzonych funkcji.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.