Uchwała nr 37/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 37/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 listopada 2021 r.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw.
z § 6 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelna Rada Adwokacka:

 

§ 1

 

Uchwala sprawozdanie z działalności Adwokatury za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku i postanawia złożyć sprawozdanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

 

            Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.