Uchwała nr 123/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 123/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

 

 

§ 1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje
w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

- Zespół ds. zmian legislacyjnych w zakresie zapewnienia profesjonalnej reprezentacji w postępowaniu sądowym,

w składzie:

adwokat Andrzej Tomaszek – Przewodniczący,

adwokat Konrad Klocek.

 

- Zespół ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa Unii Europejskiej,

w składzie:

adwokat Magdalena Matusiak–Frącczak – Przewodnicząca.

 

- Zespól ds. wykonywania zawodu w ramach adwokackiej umowy o współpracy

w składzie:

adwokat Dorota Kulińska – Przewodnicząca,

adwokat Aleksander Maziarz,

adwokat Agata Koschel–Sturzbecher,

dr Bartłomiej Mazurkiewicz,

adwokat Adam Stanach.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.