Uchwała nr 124/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 124/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

 

 

§ 1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje
w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

- Zespół ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu wynagrodzeń z urzędu,

w składzie:

adwokat Magdalena Grabarczyk - Przewodnicząca

adwokat Patrycja Nieszporek

 

- Zespół ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,

w składzie:

adwokat Mariusz Hassa – Przewodniczący.

 

§ 2

Uchyla się uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr 107/2021 z dnia 23 września 2021 r. i nr 117/2021 z dnia 7 października 2021 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.