Uchwała nr 28/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUchwała nr 28/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 września 2011 r.
Na podstawie art.76b ust.4, w zw. art. 58 pkt. 11a i 12 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zmianami)

1. Uchyla się uchwałę nr 23/2005 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 września 2005 r. Regulamin zwalniania aplikantów od ponoszenia opłat w całości lub w części, odraczania bądź rozkładania na raty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e


Uchwała nr 23/2005 z dnia 3 września 2005 r. została podjęta w stanie prawnym, który uległ istotnej zmianie ustawą z dnia 20 czerwca 2005 r., która weszła w życie w dniu
10 września 2005 r.

Aktualnie ustawa w art.76b ust.3 Poa reguluje zagadnienia związane z ustaleniem zasad ponoszenia przez aplikantów odpłatności (delegacja ustawowa), a w ust. 4 zawarto samodzielne upoważnienie dla każdej okręgowej rady adwokackiej do zwalniania od ponoszenia opłaty w całości lub w części, a także odroczenia jej płatności lub rozłożenia na raty.

Nie jest to zatem materia objęta regulaminem (art. 58 pkt.12 Poa), a NRA uprawniona jest jedynie do uchwalenia zasad w tym zakresie (art. 58 pkt.11a Poa).

Skoro przedmiot uregulowania ma charakter ustawy, regulamin jako akt wewnętrzny niższej rangi winien być uchylony.


Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Zenon Marciniak)
adw. Zenon Marcinia

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.