Uchwała nr 128/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 128/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

-        na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich zwołuje posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 27 listopada 2021 r. ‒ początek obrad 27 listopada 2021 r., godzina 10.00 ‒ które odbędzie się
w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, ul. Świętojerska 16, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej będą mogli uczestniczyć
w tym posiedzeniu i brać udział w podejmowaniu uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, w trybie określonym w § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich;

 

-        uchyla uchwałę nr 127/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 listopada 2021 r.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.