Uchwała nr 129/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 129/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2021 r.

 

 

 

§ 1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje:

 

 1. do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego: adwokata Michała Harę, adwokata Piotra Zemłę
  i adwokata Olgierda Grodzińskiego;
 2. do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego: adwokat Agatę Koschel-Sturzbecher i adwokata Konrad Klocek;
 3. do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego: adwokat Magdalenę Niegierewicz i adwokata Konrada Klocek;
 4. do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego: adwokat Agnieszkę Iwaćkowską;
 5. do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich: adwokat Magdalenę Grabarczyk;
 6. do Zespołu ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa Unii Europejskiej: adwokata Michała Harę;
 7. do Zespołu „Wymiar sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości”: adwokat Agatę Stacewicz;
 8. przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych
  w zakresie prawa podatkowego: adwokata Michała Pomorskiego;
 9. przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych
  w zakresie prawa administracyjnego: adwokata Dariusza Golińskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.