Uchwała nr 130/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 130/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 listopada 2021 r.

 

 

 

w sprawie Regulaminu postępowania mediacyjnego

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 

 

Na podstawie art. 59 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze uchwala się, co następuje:

 

  1. Postanawia się przyjąć nowy „Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Traci moc uchwała nr 132/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
    1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.