Załącznik do Uchwały nr 136/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 136/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz § 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami), postanawia określić treść i zakres opinii patrona o aplikancie i przebiegu aplikacji zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.