Uchwała nr 138/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 138/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje w skład:

 

-        Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postepowania karnego: adwokat Katarzynę Dąbrowską i adwokat Karolinę Wrąbel,

-        Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego: adwokata Rafała Chrzanowskiego,

-        Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – Adwokatura dla Przyszłości”: adwokat
dr Monikę Haczkowską.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.