Uchwała nr 147/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 147/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 2 lutego 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje w skład:

 

-        Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego: adwokat Karolinę Schiffter,

-        Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich: adwokat Małgorzatę Tyszkę-Hebdę i powierza Pani Mecenas funkcję Przewodniczącej tego Zespołu,

-        Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu stawek wynagrodzeń z urzędu: adwokata Arkadiusza Pietrzaka.

 

§ 2

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych, dokonuje wpisu na listę ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

-        dra hab. Grzegorza Wierczyńskiego, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,

-        dra hab. Roberta Suwaj, prof. Politechniki Warszawskiej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.