Uchwała nr 149/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 149/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 3 lutego 2022 r.

 

 

 

podjęta w trybie art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala Regulamin Nagrody Adwokatka Roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Regulamin, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 144/2020 Prezydium NRA z dnia 7 stycznia 2020 roku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.