Uchwała nr 43/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 43/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 stycznia 2022 roku

 

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu
i sposobu ich wyboru
(uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z 24 listopada 2018 roku), uwzględniając wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, odwołuje z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ‒ adw. Marcina Nowaka.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.