Uchwała nr 45/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 45/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 lutego 2022 roku

 

 

  1. Naczelna Rada Adwokacka, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym:

- stanowczo potępia agresję militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę,

- apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu przerwanie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zmierzających do niezwłocznego zakończenia konfliktu zbrojonego,

- apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich niezbędnych i koniecznych działań, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, których celem będzie stworzenie systemowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych,

- zwraca się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc prawną oraz humanitarną na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych, organizowaną i koordynowaną przez organy Adwokatury oraz organy izb adwokackich, a także o udzielanie indywidualnego wsparcia ofiarom konfliktu wojennego.

  1. Naczelna Rada Adwokacka apeluje do środowiska prawniczego w Polsce o udzielenie wsparcia ofiarom działań wojennych wywołanych przez Federację Rosyjską na terenie niepodległej Ukrainy.
  2. Adwokatura Polska wyraża solidarność z obywatelami Ukrainy, a także wszystkimi ofiarami tej wojny.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.