Uchwała nr 152/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 152/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 lutego 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, powołuje w skład Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – Adwokatura dla Przyszłości”

 

-        adwokata Francesco Goldoni.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.