Uchwała nr 50/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 50/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 marca 2022 roku

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka wzywa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej do:

-        niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw;

-        wykonania wszystkich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazujących na konieczność ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa jako organu niezależnego od władz politycznych;

-        likwidacji Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym;

-        przywrócenia do orzekania wszystkich sędziów zawieszonych w obowiązkach sędziowskich decyzjami wspomnianej Izby.

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do polskich prawników, by nie brali udziału w procedurach konkursowych na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa i stanowiska sędziowskie, toczących się przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej udział w takich procedurach konkursowych to pogłębianie procesu naruszania praworządności, a w szczególności przyczynianie się do naruszania praw obywateli do rozpoznania ich spraw przez niezawisłych sędziów i niezależne sądy.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.