Uchwała nr 51/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 51/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 marca 2022 roku

 

 

 

 

Adwokatura Polska z niepokojem obserwuje wojnę w Ukrainie wywołującą kryzys humanitarny, co jest nie do pogodzenia z normami prawa międzynarodowego, a także wartościami podstawowymi, takimi jak życie i wolność.

Istotą wykonywania zawodu adwokata na całym świecie jest obrona praw człowieka.

Z Konstytucji Federacji Rosyjskiej wynika, że Federacja Rosyjska uznaje i gwarantuje prawa i wolności człowieka i obywatela zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego.

Federacja Rosyjska, będąca sygnatariuszem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, zgodziła się respektować prawo narodów do samostanowienia, wynikające z przepisu art. 1 ust. 1 tego aktu prawnego.

Adwokatura Polska wzywa Koleżanki i Kolegów – Adwokatów Federacji Rosyjskiej do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do realizacji przez władze Federacji Rosyjskiej norm prawa międzynarodowego i Konstytucji Federacji Rosyjskiej, co pozwoli na zakończenie wojny w Ukrainie i przywróci poszanowanie praw narodu ukraińskiego.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.