Uchwała nr 53/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 53/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 marca 2022 roku

 

 

 

 

Adwokatura Polska z niepokojem obserwuje wojnę w Ukrainie wywołującą kryzys humanitarny, co jest nie do pogodzenia z normami prawa międzynarodowego, a także wartościami podstawowymi, takimi jak życie i wolność.

Istotą wykonywania zawodu adwokata na całym świecie jest obrona praw człowieka.

Z treści Preambuły Konstytucji Republiki Białorusi, wynika, że Naród białoruski przyjął ustawę zasadniczą czując się pełnoprawnymi członkami światowej wspólnoty i potwierdzając swoje przywiązanie do wartości ogólnoludzkich, w poczuciu swojego niezbywalnego prawa do samostanowienia.

Republika Białorusi, będąca sygnatariuszem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, zgodziła się respektować prawo narodów do samostanowienia, wynikające z przepisu art. 1 ust. 1 tego aktu prawnego.

Adwokatura Polska wzywa Koleżanki i Kolegów – Adwokatów Republiki Białorusi do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wpłynięcia na władze Republiki Białorusi
o odstąpienie od wspierania militarnej agresji rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie
i łamanie tym samym wszelkich norm prawa międzynarodowego i Konstytucji Republiki Białorusi.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.