Uchwała nr 54/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 54/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 marca 2022 roku

 

 

 

 

w sprawie Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo
o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka:

 

  1. Postanawia przyjąć nowy Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad
    adwokackich
    , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Traci moc uchwała nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 stycznia 2016 roku
    z późn. zm. (tekst jednolity ‒ obwieszczenie Prezydium NRA z 2 grudnia 2021 roku).
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.