Uchwała nr 62/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 62/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 10 czerwca 2022 roku

 

 

 

w sprawie powołania
Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie

 

 

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do społeczności międzynarodowej o pilne powołanie Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie.

Agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie rażąco narusza porządek międzynarodowy, stanowiąc zaprzeczenie podstawowych wartości – pokoju, samostanowienia, suwerenności, praworządności oraz poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie godności każdej osoby.

Solidarność międzynarodowa obliguje do podjęcia wszystkich możliwych działań mających na celu zakończenie agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie oraz pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów, które zaplanowały, przygotowały oraz doprowadziły do dokonania tej agresji.

Naczelna Rada Adwokacka w pełni wspiera działania zmierzające do ustalenia odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności postępowanie prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz śledztwo wszczęte przez Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Biorąc pod uwagę ograniczoną jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przeprowadzenie postępowania w przedmiocie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie wymaga powołania Specjalnego Trybunału ad hoc. Kompetencje Specjalnego Trybunału powinny umożliwiać podejmowanie działań w sposób efektywny oraz sprawny,
w celu możliwie dokładnego i wnikliwego przeprowadzenia postępowania.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.