Uchwała nr 158/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 158/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 17 marca 2022 r.

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa NRA, zmienia uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr 143/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w przedmiocie przyznania samorządowych diet zadaniowych w ten sposób, że w załączniku nr 1 uchyla
w całości dietę wskazaną w pozycji nr 7 ‒ z dniem 1 marca 2022 r.

 

§ 2

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmuje treść załącznika nr 1 do uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr 143/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.