Uchwała nr 163/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 163/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 31 marca 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy Prawo
o Adwokaturze, postanawia:

 

  1. ustanowić fundację o nazwie: „Fundacja Adwokatury”,
  2. o przystąpieniu Naczelnej Rady Adwokackiej jako jednego z fundatorów do fundacji
    o nazwie „Fundacja Adwokatury”,
  3. przyjąć projekt statutu „Fundacji Adwokatury”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
  4. przekazać na fundusz założycielski wniesiony przez fundatora kwotę 80 000 zł,
  5. upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosati i Skarbnika Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Henryka Stablę do niezwłocznego złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji o nazwie „Fundacja Adwokatury” oraz do wszelkich czynności prawnych i faktycznych, związanych z wpisem fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.