Uchwała nr 165/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 165/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

  1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa NRA, a z mocy upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3 nr 41/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2022 roku, postanawia przyznać samorządowe diety zadaniowe adwokatom, którym powierzono wykonanie funkcji samorządowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w ilościach i wartości wynikającej z tego załącznika.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.