Uchwała nr 167/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 167/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołuje w skład Rady Programowej czasopisma „De lege ferenda” następujące osoby:

 

-        prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (UŁ) – Przewodniczący,

-        prof. dr. hab. Robert Grzeszczak (PAN),

-        prof. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS),

-        dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS,

-        prof. dr hab. Andrzej Szmyt (UG),

-        prof. dr hab. Sylwia Wojtczak (UŁ),

-        prof. JUDr Ladislav Orosz, CSc (Uniwersytet im. Safarika w Koszycach, Słowacja),

-        doc. JUDr Jiri Jirasek, CSc (Uniwersytet im. Palackeho w Ołomuńcu, Republika Czeska),

-        dr Agne Juskieviciute-Viliene (Uniwersytet Wileński, Litwa).

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.