Uchwała nr 169/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 169/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia sprostować § 1 uchwały
nr 167/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w ten sposób, że w miejsce „Rady Programowej” wpisać „Rady Naukowej”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.