Uchwała nr 172/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 172/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

 

 

podjęta w trybie art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgłasza kandydaturę dr Hanny Machińskiej do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy” – II edycja.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.