Uchwała nr 175/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 175/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 maja 2022 r.

 

 

 

 

  1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 24.a pkt 1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (tekst jednolity ‒ obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 2 grudnia 2021 roku), określa termin próbnego egzaminu adwokackiego dla aplikantów adwokackich III roku aplikacji, organizowany w 2022 roku, na następujące dni: 29 i 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2022 roku.

 

  1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia adw. Marcina Derlacza, Przewodniczącego Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, do podjęcia dalszych działań organizacyjnych dotyczących przygotowania próbnego egzaminu adwokackiego w 2022 roku.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.