Uchwała nr 181/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 181/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 maja 2022 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgłasza kandydaturę grupy adwokatów
i aplikantów adwokackich, zaangażowanych w pomoc prawną na granicy polsko-białoruskiej, do nagrody CCBE Human Rights Award.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.