Uchwała nr 186/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 186/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 maja 2022 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, oddając hołd Adwokatom i Aplikantom Adwokackim, obywatelom II Rzeczypospolitej różnych narodowości ‒ zarówno znanym, jak
i nieznanym z imienia i nazwiska ‒ Ofiarom zbrodni sowieckiego totalitaryzmu z lat 1939-1956: więzień, obozów jenieckich, łagrów, zsyłek i innych miejsc kaźni, przyznaje im pośmiertnie odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

 

Uzasadnienie

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, przyznając odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” w ten symboliczny sposób, składa hołd i z największym szacunkiem pochyla się nad cierpieniem adwokatów i aplikantów adwokackich ‒ ofiar zbrodniczego sowieckiego systemu totalitarnego w latach 1939-1956.

Obrona wartości ogólnoludzkich, patriotyzm, poczucie odpowiedzialności zawodowej oraz przynależności do narodu i społeczeństwa, afirmowane przez adwokatów i aplikantów adwokackich na co dzień, stały się przyczynkiem do represji wobec całego środowiska ze strony sowieckiego totalitaryzmu.

Aby ta ofiara nie została zapomniana przez przyszłe pokolenia adwokatów i aplikantów adwokackich, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło powyższą uchwałę.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.