Uchwała nr 189/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


                                                            

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 189/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z mocy upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 2 uchwały nr 18/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 roku w przedmiocie zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką (tekst jednolity ustalony obwieszczeniem Prezydium NRA z dnia 23.06.2020 r.) postanawia ustalić wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych przez Naczelną Radę Adwokacką, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr 18/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 roku
w wysokości 7% (siedem procent) w skali roku.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z 1 lipca 2022 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów pożyczek, które nie zostały spłacone do dnia 1 lipca 2022 r.

 

§ 3

 

Uchyla się uchwałę nr 161/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
31 marca 2022 r.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.