Uchwała nr 190/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 190/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznaje odznakę „Adwokatura Zasłużonym”

 

‒ adwokat Agnieszce Kapale-Sokalskiej.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.