Komisje i zespoły

Wróć do strony głównej


SKŁADY KOMISJI NRA

 

Komisja Aplikacji Adwokackiej

Przewodniczący: adwokat Marcin Derlacz
Członkowie:

adw. Dorota Kulińska – Wiceprzewodnicząca
adw. Jerzy Zięba – Wiceprzewodniczący
adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
adw. Marcin Zięba
adw. Grzegorz Kopeć
adw. Janusz Masiak
adw. Andrzej Zajda
adw. dr Andrzej Malicki
adw. Stanisław Kubiak
adw. Bartosz Dzikoński
adw. Maria Kozłowska
adw. Seweryn Plebanek
adw. Jowita Grochowska

Opiekun z biura NRA: Anna Szlompek

Komisja Praw Człowieka

Przewodnicząca: adwokat Natalia Klima-Piotrowska
Członkowie:
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak – wiceprzewodnicząca

adw. Artur Pietryka – wiceprzewodniczący
adw. Anna Mazurczak - wiceprzewodnicząca
adw. Krystyna Burska
adw. Patrycja Dyluś-Borcz
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Monika Horna-Cieślak
adw. Marek Karczmarzyk
adw. Magda Pająk
adw. Maria Radziejowska
adw. Anna Rakowska-Trela
adw. Jacek Różycki
adw. Jacek Skrzydło
adw. Krzysztof Sokołowski
adw. Agata Stajer
adw. Michał Sykała
adw. Anna Wilińska-Zelek

opiekun z biura NRA: Dorota Romanowska

Komisja Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego

Przewodnicząca: adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko
Członkowie:

adw. Ryszard Kalisz
adw. Remigiusz Sołtys
adw. Sławomir Krześ
adw. Krzysztof Kaszubski
adw. Janusz Masiak
adw. Jakub Staszczyk
adw. Krzysztof Kostański
adw. Mariusz Mazepus
adw. Aleksander Krysztofowicz
adw. Karol Wilczyński
adw. Arkadiusz Ślisz
adw. Rafał Gulko
adw. Anna Pawlikowska

opiekun z biura NRA: Anna Paciorek

Komisja Edukacji Prawnej

Przewodnicząca
adwokat Maria Janik
Członkowie: 

adw. Marcjanna Dębska- Zastępca Przewodniczącej
adw. Aleksandra Bierzgalska
adw. Monika Czarnecka
adw. Marta Tomkiewicz
adw. Anna Prokopowicz
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Seweryna Sajna
adw. Łukasz Kodłubański
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Karolina Wilamowska
adw. Dariusz Lipski
adw. Michał Gajdus
adw. Katarzyna Jagielska
adw. Elwira Pławska-Raczkowska
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Anna Gólska

Opiekun z biura NRA: Agnieszka Jabłońska


Komisja Informatyzacji

Przewodniczący adwokat Michał Szpakowski
Członkowie:

adw. Bartłomiej Trętowski ‒ Wiceprzewodniczący
adw. Dariusz Gradzi
adw. Michał Kibil
adw. Artur Kmieciak
adw. Przemysław Barchan
adw. Adam Baworowski

Opiekun z biura NRA: Łukasz Możejko

Komisja Wizerunku

Przewodnicząca adwokat Justyna Mazur
Członkowie:

adw. Kinga Dagmara Siadlak – Wiceprzewodnicząca
adw. Dariusz Lipski – Wiceprzewodniczący

Opiekun z biura NRA: Izabela Matiasik


Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu I Turystyki

Przewodniczący adwokat Stanisław Estreich
Członkowie:

adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz
adw. Jacek Dużyński
adw. Grzegorz Jaworski
adw. Stanisław Kłys
adw. Andrzej Kozielski
adw. Justyna Mazur
adw. Paweł Surmacz
adw. Wojciech Skorupski
adw. Jerzy Zięba
adw. Paweł Rybiński

Opiekun z biura NRA: Anna Luba-Kozłowska


Komisja Zagraniczna

Przewodniczący
adwokat Wojciech Bagiński
Członkowie:

adw. Joanna Budnowska
adw. dr Tomasz Cyrol
adw. Marita Dybowska-Dubois
adw. Dariusz Gradzi
adw. Maria Kozłowska
adw. Małgorzata Krzyżowska
Avvocato Luigi Lai
adw. Paweł Matyja
adw. dr Tomasz Snarski

Opiekun z biura NRA: Anna Paciorek

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Przewodniczący adwokat Grzegorz Kopeć
Członkowie:

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak – wiceprzewodnicząca
adw. Dariusz Mucha – wiceprzewodniczący
adw. Marcin Derlacz
adw. Aleksander Gut
adw. Bartłomiej Mużyło
adw. Joanna Oświecińska
adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
adw. Witold Studziński
adw. Mariusz Zelek

opiekun z biura NRA: Joanna Stachniak


Komisja Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu

Przewodnicząca adwokat dr Małgorzata Kożuch
Członkowie:

adw. Wojciech Gryboś
adw. dr Andrzej Malicki
adw. Agata Koschel-Sturzbecher
adw. dr Krzysztof Kukuryk
adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
adw. Katarzyna Lejman
adw. Magdalena Niegierewicz
adw. Joanna Tkaczyk
adw. Jakub Szczepkowski


Opiekun z biura NRA: Joanna Stachniak


Komisja ds. Równego Traktowania

Przewodniczący adwokat Katarzyna Golusińska
Członkowie:

adw. Kinga Dagmara Siadlak ‒ wiceprzewodnicząca
adw. Michał Chochoła
adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
adw. Katarzyna Heba
adw. Paulina Krakowiak
adw. Grzegorz Kukowka
adw. Paulina Rzeszut
adw. Maria Sankowska-Borman
adw. Agnieszka Staszków-Bularz
adw. Magdalena Szyszka
adw. Maciej Tomczykiewicz
adw. Barbara Trzeciak
adw. Piotr Zięba
adw. Karolina Gierdal
adw. Tomasz Bokszczanin


Opiekun z biura NRA: Izabela Matiasik

Zespół ds. Kobiet

Przewodnicząca adwokat Monika Sokołowska
Członkowie:
adw. Marta Tomkiewicz – Wiceprzewodnicząca

adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
adw. Diana Estreich-Florkowska
adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda
adw. Anisa Gnacikowska
adw. dr Katarzyna Golusińska
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Jowita Grochowska
adw. Joanna Kaczorowska
adw. Natalia Klima-Piotrowska
adw. Magdalena Koczur-Miedziejko
adw. Ewa Krasowska
adw. Karolina Kuszlewicz
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
adw. Mirosława Pietkiewicz
adw. Marta Seredyńska
adw. Kinga Dagmara Siadlak
adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska
adw. dr Zuzanna Warso
adw. Danuta Wawrowska
adw. Karolina Gierdal

Opiekun z biura NRA: Dorota Romanowska

Zespół ds. Opracowania Projektu Zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Przewodniczący adwokat Przemysław Stęchły

Członkowie:
adw. Monika Tomiak
adw. Marcin Komar
adw. Wojciech Bergier
adw. Jakub Jacyna
adw. Piotr Piesiewicz
adw. Marcin Kosiorkiewicz.

Zespół ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

adw. Sylwia Grzybowska
adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
adw. Wojciech Bergier
adw. Jakub Jacyna
adw. Łukasz Iwaniuk
adw. Tomasz Krawczyk

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych

Dyrektor - adw. Dorota Kulińska
adw. Dariusz Goliński - wicedyrektor
adw. Adam Pracławski - wicedyrektor
adw dr Michał Krajewski
adw. Jakub Jacyna
adw. adw. dr hab. prof. UW Dorota Pudzianowska

Opiekun z biura NRA: Maria Aniszewska

Zespół ds. opiniowania aktów legislacyjnych w składzie:
adw. Andrzej Bieńkowski
adw. Piotr Zemła
adw. Paweł Szatkowski
adw. Michał Hara
adw. Joanna Tkaczyk
adw. Magdalena Niegerewicz

Opiekun z biura NRA: Maria Aniszewska


Zespół ds. opracowywania projektów aktów legislacyjnych w składzie:
adw. Rafał Chrzanowski
adw. Marta Duda-Muszyńska
adw. Agata Koschel-Sturzbecher

Opiekun z biura NRA: Maria Aniszewska

Zespól ds. prac parlamentarnych w składzie:
adw. Karol Pachnik
adw. Arkadiusz Slisz
adw. Kamil Szmid
adw. Maciej Lenart

Opiekun z biura NRA: Maria AniszewskaInstytut LegalTech

p.o. Prezesa: adwokat Przemysław Rosati


Centralny Zespoł Wizytatorów

adw. Mirosława Pietkiewicz - Przewodnicząca CZW
adw. Bartosz Wojda
adw. Żanna Dembska
adw. Joanna Kowalska
adw. Krzysztof Woliński
adw. Marek Brudnicki
adw. Anna Ślęzak
adw. Ewa Kubica-Miłek
adw. Andrzej Karczewski
adw. Dariusz Kłos
adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda
adw. Marek Kozielski
adw. Danuta Wronka
adw. Bartosz Polański
adw. Elżbieta Nowak
adw. Jerzy Ciesielski
adw. Beata Lorkowska

Opiekun z biura NRA: Agnieszka Jabłońska

 
Ośrodek Badawczy Adwokatury

Prezes: adw. Paweł Gieras

opiekun z biura NRA: Iwona Usak-Bulikowska

"Biblioteka Palestry" 

 Prezes: adw. Andrzej Zwara

 opiekun z biura NRA: Iwona Usak-Bulikowska


Zespół Prasowy

adw. Wojciech Bergier ‒ Przewodniczący,
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko,
adw. Magdalena Stryja,
adw. Artur Wdowczyk.

 

* dane kontaktowe do pracowników biura NRA znajdują się w zakładce „kontakt” 


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.