Uchwała nr 25/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA dieta , diet
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
Uchwała nr 25/2008
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 4 października 2008 r.
1. Naczelna Rada Adwokacka dostrzega celowość uregulowania prawa do diet samorządowych dla członków samorządu adwokackiego pełniących stale funkcje w organach izb adwokackich oraz osób wykonujących inne społecznie określone czynności zlecone przez organy samorządu.
2. Ustalenie ostateczne ilości, wysokości diet (preliminowanie na rok budżetowy) jak i wewnętrznej ich struktury jest wyłącznym uprawnieniem izby adwokackiej.
Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.