Uchwała nr 48/2006 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA prasa , informacja,
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA Nr 48/2006 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 7 marca 2006 r.
w sprawie zasad zamieszczania informacji prasowych
bezpośrednio związanych z pomocą prawną świadczoną przez adwokata
Na podstawie § 23 lit. a ust. 2 lit. c Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 10 października 1998 roku (uchwała nr 2/XVII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku (tekst jednolity ?Palestra? nr 11 ? 12/2005 str. 86 -99)
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala:
I/ Adwokat jest uprawniony do zamieszczania informacji prasowych bezpośrednio związanych ze świadczoną przez niego pomocą prawną zawierających dane wymienione w ust. 3 lit. od ?a? do ?i?
1) w formie ogłoszenia o rozmiarach nie większych niż 1/10 strony dziennika lub czasopisma z wyłączeniem stron od 1 do 3 oraz okładek:
2) nie częściej niż raz w miesiącu w danym dzienniku lub czasopiśmie i nie więcej niż w trzech tytułach prasowych w miesiącu.
II/ Zalecane jest, dla odróżnienia ogłoszeń o świadczonej pomocy prawnej przez inne podmioty niż adwokat, zamieszczanie w ogłoszeniu znaku Adwokatury Polskiej dostępnego nieodpłatnie w formie elektronicznej w Naczelnej Radzie Adwokackiej (info@nra.pl).
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Stanisław Rymar)
adw. Stanisław Rymar

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.