Uchwała nr 30/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 30/2008
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 listopada 2008 r.

dotycząca kosztów postępowań dyscyplinarnych

§ 1.
Koszty postępowań pobiera się w formie opłaty zryczałtowanej na rzecz izby adwokackiej, której obwiniony jest członkiem oraz na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej za postępowanie odwoławcze i postępowania kasacyjne.

§ 2.
a. Opłata zryczałtowana wynosi w razie umorzenia postępowania na podstawie art. 95d oraz ukarania karą upomnienia przez dziekana rady - od 300 do 1500 zł.
b. W razie ukarania, we wszystkich innych sprawach od 1000 do 5000 zł.

§ 3.
Opłatę zryczałtowaną pobiera się za każdą instancję. W postępowaniu odwoławczym pobiera się opłatę w wysokości 50%dopuszczalnej opłaty. Tak samo w postępowaniu kasacyjnym. Przy wydaniu orzeczenia łącznego wymierzone opłaty sumuje się.

§ 4.
Ściąganie zasądzonej opłaty należy do właściwości izby adwokackiej, która rozlicza się z NRA.

§ 5.
Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, opłatę zryczałtowaną ponosi każdy z nich z osobna według zasad słuszności.

§ 6.
Upoważnia się Prezydium NRA do wydania szczegółowej instrukcji rozliczania kosztów, w tym ryczałtów należnych dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych.


§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Joanna Agacka-Indecka)
adw. Joanna Agacka-Indecka


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.