Uchwała nr 18/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 18/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, powołało komisje i zespoły działające przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz ich przewodniczących i członków:

 

Komisja doskonalenia zawodowego

Przewodniczący: adwokat Grzegorz Kopeć

 

Komisja etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu

Przewodnicząca: adwokat Małgorzata Kożuch

 

Komisja ds. równego traktowania

Przewodniczący: adwokat Katarzyna Golusińska

 

Zespół ds. kobiet

Przewodnicząca: adwokat Monika Sokołowska

 

Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Przewodniczący: adwokat Przemysław Stęchły

Członkowie: adwokat Monika Tomiak, adwokat Marcin Komar, adwokat Wojciech Bergier, adwokat Jakub Jacyna, adwokat Piotr Piesiewicz, adwokat Marcin Kosiorkiewicz.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.