Uchwała nr 32/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 32/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

§ 1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala Statut „Biblioteki Palestry”, nadając mu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.