Uchwała nr 36/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 36/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, uwzględniając wnioski złożone przez przewodniczących poszczególnych komisji:

 

- powołało w skład Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej następujące osoby:

 1. adw. Marcjanna Dębska ‒ Wiceprzewodcznicząca
 2. adw. Aleksandra Bierzgalska
 3. adw. Monika Czarnecka
 4. adw. Marta Tomkiewicz
 5. adw. Anna Prokopowicz
 6. adw. Małgorzata Krzyżowska
 7. adw. Seweryna Sajna
 8. adw. Łukasz Kodłubański
 9. adw. Maciej Chorągiewicz
 10. adw. Karolina Wilamowska
 11. adw. Dariusz Lipski
 12. adw. Michał Gajdus
 13. adw. Katarzyna Jagielska
 14. adw. Elwira Pławska-Raczkowska
 15. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

 

- zmieniło nazwę Komisji Zagranicznej na Komisję ds. Zagranicznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i powołało jej skład:

 1. adw. Wojciech Bagiński – Przewodniczący,
 2. adw. Joanna Budnowska
 3. adw. dr Tomasz Cyrol
 4. adw. Marita Dybowska-Dubois
 5. adw. Dariusz Gradzi
 6. adw. Maria Kozłowska
 7. adw. Małgorzata Krzyżowska
 8. Avvocato Luigi Lai
 9. adw. Paweł Matyja
 10. adw. dr Tomasz Snarski

 

- powołało w skład Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

 1. adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak – wiceprzewodnicząca
 2. adw. Dariusz Mucha – wiceprzewodniczący
 3. adw. Marcin Derlacz
 4. adw. Aleksander Gut
 5. adw. Bartłomiej Mużyło
 6. adw. Joanna Oświecińska
 7. adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
 8. adw. Witold Studziński
 9. adw. Mariusz Zelek

 

- powołało w skład Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

 1. adw. Wojciech Gryboś
 2. adw. Andrzej Malicki
 3. adw. Agata Koschel-Sturzbecher
 4. adw. Krzysztof Kukuryk
 5. adw. Miłosz Kościelniak-Marszał
 6. adw. Katarzyna Lejman

 

- powołało w skład Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej następujące osoby:

 1. adw. Marta Tomkiewicz – Wiceprzewodnicząca
 2. adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
 3. adw. Diana Estreich-Florkowska
 4. adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda
 5. adw. Anisa Gnacikowska
 6. adw. dr Katarzyna Golusińska
 7. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
 8. adw. Jowita Grochowska
 9. adw. Joanna Kaczorowska
 10. adw. Natalia Klima-Piotrowska
 11. adw. Magdalena Koczur-Miedziejko
 12. adw. Ewa Krasowska
 13. adw. Karolina Kuszlewicz
 14. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
 15. adw. Mirosława Pietkiewicz
 16. adw. Marta Seredyńska
 17. adw. Kinga Dagmara Siadlak
 18. adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska
 19. adw. dr Zuzanna Warso
 20. adw. Danuta Wawrowska

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.