Uchwała nr 42/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 41/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 7 ust. 1, 4, 5 i 6 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

- powołuje:

Zespół ds. opiniowania aktów legislacyjnych w składzie:

1)      adw. Andrzej Bieńkowski

2)      adw. Piotr Zemła

3)      adw. Paweł Szatkowski

4)      adw. Michał Hara

5)      adw. Joanna Tkaczyk

6)      adw. Magdalena Niegerewicz

 

Zespół ds. opracowywania projektów aktów legislacyjnych w składzie:

1)      adw. Rafał Chrzanowski

2)      adw. Marta Duda-Muszyńska

3)      adw. Agata Koschel-Sturzbecher

 

Zespól ds. prac parlamentarnych w składzie:

1)      adw. Karol Pachnik

2)      adw. Arkadiusz Slisz

3)      adw. Kamil Szmid

4)      adw. Maciej Lenart

 

- określa zakres działania Zespół ds. opiniowania aktów legislacyjnych w ten sposób, że zespół ten będzie opiniował akty legislacyjne,

 

- określa zakres działania Zespół ds. opracowywania projektów aktów legislacyjnych w ten sposób, że zespół ten będzie opracowywał projekty aktów legislacyjnych,

 

- określa zakres działania Zespół ds. prac parlamentarnych w ten sposób, że zespół ten będzie realizował aktywny kontakt z organami ustawodawczymi, w tym członkowie tego zespołu będą brali udział w pracach parlamentarnych i pracach organów administracji rządowej,
a ponadto realizował aktywny kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.