Uchwała nr 45/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 45/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, powołało w skład:

 

- Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu: adw. Tomasza Krawczyka,

 

- Komisji Edukacji Prawnej: adw. Annę Gólską.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.