Uchwała nr 46/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 46/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 7 ust. 1, 4 i 6 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

  1. Powołuje w skład Zespołu ds. opiniowania aktów legislacyjnych adw. Agnieszkę Iwaćkowską.
  2. Powołuje w skład Zespołu ds. prac parlamentarnych adw. Andrzeja Fic.
  3. Powierza adw. Andrzejowi Bieńkowskiemu przewodniczenie Zespołowi ds. opiniowania aktów legislacyjnych.
  4. Powierza adw. Rafałowi Chrzanowskiemu przewodniczenie Zespołowi ds. opracowywania aktów legislacyjnych.
  5. Powierza adw. Maciejowi Lenartowi przewodniczenie Zespołowi ds. prac parlamentarnych.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.