Uchwała nr 48/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 48/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, powołuje w skład Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

-        adw. prof. dra hab. Jacka Barcika;

-        adw. Ryszarda Kalisza;

-        adw. prof. dra hab. Aleksandra Maziarza;

-        adw. Henryka Stablę;

-        adw. Andrzeja Tomaszka.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.