Uchwała nr 49/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 49/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych, dokonuje wpisu na listę ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

-        adw. dr hab. (prof. UŚ) Anny Chorążewskiej;

-        prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka;

-        dra hab. (prof. UŚ) Marcina Janika;

-        adw. dr Kamili Mrozek;

-        prof. dra hab. Mariana Noga;

-        prof. dra hab. Piotra Płoszajskiego;

-        adw. dr hab. Anny Rakowskiej-Treli;

-        adw. dra Pawła Litwińskiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.