Uchwała nr 52/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 52/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 20 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych, dokonuje wpisu na listę ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

  1. prof. dr hab. Dagmary Kronobis-Romanowskiej;
  2. adw. dr Moniki Strus-Wołos;
  3. prof. dra hab. Dawida Sześciło;
  4. prof. dra hab. Fryderyka Zolla;
  5. prof. dra hab. Artura Nowaka-Far;
  6. prof. dra hab. Ryszarda Balickiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.